Berhemat Dengan Transaksi Nontunai, Mungkikah?

RM300m ‘Penang Sky Cab’ project?

The Penang state government has requested Penang Sentral Sdn Bhd to undertake a feasibility study for a RM300m Penang Sky Cab project, presumably a cross ... sama merafakkan kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan izin-Nya jua, maka dapatlah saya bersama ...